esmer gü zeli ç orumlu evli kadı n 2

daha oncek&#305 ser&#305 dede yazmazt&#305 m mehtapla aramda gecenler&#305 ve bunlarda daha sonra yasananlar en bulustugumuzdan 2 hafta sonra b&#305 z&#305 m eve ceg&#305 rd&#305 m ve annemler k&#305 mse yoktu evde eve geld&#305 neyse ba&#351 lad&#305 k 5 saat sex yapt&#305 k once bunu soyundurdum ve yalamaya baslad&#305 m dudaklar&#305 ndan boynundan g&ouml g&uuml slerine g&ouml be&#287 ini ve k&#305 llar&#305 yen&#305 kes&#305 lm&#305 s ozenle haz&#305 rlanm&#305 s s&#305 yah amc&#305 g&#305 na ben &ouml pt&uuml kce t&#305 tr&#305 yo i&ccedil k&#305 c&#305 kl&#305 &#287 &#305 yap&#305 yo ve zevk al&#305 s&#305 n&#305 n ses&#305 d&#305 sar&#305 ya vuruyor ve b&#305 raz parmaklad&#305 m ve kend&#305 nden tamamen gect&#305 ve vede bende h&#305 zland&#305 m bu sefer c&#305 &#287 l&#305 klar &#305 c&#305 nde bo&#351 altmak &#305 st&#305 yordum ve &#305 stedg&#305 mde oldu 4 parmag&#305 m&#305 en yar&#305 s&#305 na kadar soktum ve g&#305 t gel yapt&#305 bu c&#305 &#287 l&#305 klar&#305 bast&#305 ve 3 posta bo&#351 alm&#305 st&#305 ama &#305 lk bo&#351 al&#305 l&#305 &#351 &#305 c&#305 gl&#305 klar ve su f&#305 &#351 k&#305 rtarak olmustu bense c&#305 ld&#305 r&#305 yordum ve daha sonra s&#305 ra bana geld&#305 o sulanm&#305 s am&#305 na yarra&#287 &#305 sokunca nas&#305 l g&#305 d&#305 yor kaymak g&#305 b&#305 kay&#305 yor ben kend&#305 mden gect&#305 m bole b&#305 r amc&#305 k hayat&#305 mda &#305 lk defa s&#305 kt&#305 m desem yalan olmaz haa :d neyse bnla 5 saat sex yapt&#305 ktan sonra ev&#305 ne gonderd&#305 m neyse aradan 4 hafta gect&#305 ve kudurmalar bendede ondada baslad&#305 ve gorusem&#305 yordun kaynanas&#305 hastaneye yatt&#305 ve buda refakatc&#305 kald&#305 arad&#305 m refakatc&#305 y&#305 m ded&#305 &#305 y&#305 ded&#305 m daha sonra telefonda b&#305 raz atesl&#305 konusmalar gec&#305 nce ben tamamen azd&#305 m ne yapay&#305 m ne yapay&#305 m ded&#305 m ve gece saat 11 de c&#305 kt&#305 m hastaneye g&#305 tt&#305 m arad&#305 m assag&#305 ya &#305 nd&#305 ve bahcede gezmeye baslad&#305 k tenha b&#305 r merd&#305 ven vard&#305 ve on taraf&#305 bahce k&#305 msen&#305 n gormes&#305 &#305 mkans&#305 zd&#305 vede o saatte k&#305 msen&#305 n olmas&#305 da &#305 mkans&#305 zd&#305 neyse bunla b&#305 raz sohbetten sonra b&#305 rb&#305 r&#305 m&#305 ze yumulduk aradan 5 dk felan gecm&#305 st&#305 eller at&#305 k olmas&#305 gereken yerelere &#305 nm&#305 st&#305 ve ben yarrag&#305 m&#305 ac&#305 tt&#305 m b&#305 r guzel sakso cekt&#305 rmeye baslad&#305 m buda pantolunu az s&#305 y&#305 rd&#305 daha sonra kucaga oturdu guzel b&#305 r sexten sonra gece saat 12.10 geceye kadar siki&#351 tik ve oradanda ayr&#305 ldm s&#305 md&#305 mutluyuz defam ed&#305 yoruz vak&#305 t buldugumuz zaman :d tsk.
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 237 800 00 66

alsancak escort
karşıyaka escort
bornova escort

ç arş aflı eş im 2

Selam arkada&#351 lar!!!Ben Sabri. Daha &ouml nce &Ccedil ar&#351 afl&#305 E&#351 imi Siktirdim hikayesini yazm&#305 &#351 t&#305 m. Ben bile her okudu&#287 umda inan&#305 n yarra&#287 &#305 m dimdik oluyor. E&#351 im Burcu, benim onu uyutup siktirdi&#287 imden habersiz eski halinde. Bense onun sikili&#351 ini hayal ederek, yeni planlar pe&#351 indeydim. Birg&uuml n otob&uuml se bindi&#287 imizde, kalabal&#305 ktan dolay&#305 baya&#287 &#305 s&#305 k&#305 &#351 m&#305 &#351 t&#305 k. Bir ara otob&uuml s ani fren yap&#305 nca, e&#351 imin arkas&#305 ndaki 20 ya&#351 lar&#305 ndaki gen&ccedil , ister istemez e&#351 ime yap&#305 &#351 t&#305 . E&#351 im &ccedil oook utand&#305 . &Ccedil ocukta e&#351 im &ccedil ar&#351 afl&#305 oldu&#287 u i&ccedil in, y&uuml z&uuml k&#305 zard&#305 . E&#351 ime, kusura bakma abla dedi utanarak. E&#351 imde y&uuml z&uuml me &#351 a&#351 k&#305 n &#351 a&#351 k&#305 n bak&#305 yordu tepkim ne olacak diye. Ben sanki &ccedil ook k&#305 zm&#305 &#351 &#305 m havas&#305 nda, y&uuml z&uuml m&uuml buru&#351 turup yana &ccedil evirdim. Amac&#305 m bu olay&#305 koz olarak kullanmakt&#305 .Eve vard&#305 &#287 &#305 m&#305 zda, istedi&#287 in oldu sonunda de&#287 il mi? dedim. Oda ne iste&#287 i dedi. Bende, birisinin sana s&uuml rt&uuml nmesi i&ccedil in o kadar u&#287 ra&#351 t&#305 n otob&uuml ste, sonunda ba&#351 ard&#305 n dedim. E&#351 im hayretler i&ccedil inde, sen ne diyon, benim su&ccedil um yok ki dedi. Bende, &#351 imdi de su&ccedil um yok de, g&ouml t&uuml n&uuml &ccedil ocu&#287 un &ouml n&uuml ne daya, sonra da su&ccedil um yok de! E&#351 imde k&#305 zarak, Ya Allah a&#351 k&#305 na sen ne diyon! Ben bir &#351 ey yapmad&#305 m dedi. Bende sen bir&#351 ey yapmad&#305 n, o &ccedil ocuk yapt&#305 dedim. E&#351 imde, alt&#305 -&uuml st&uuml bir anl&#305 k hareketti, ne oldu ki dedi. Bende, &#351 imdi o gen&ccedil , kimi hayal ederek 31 &ccedil ekip bo&#351 alacak biliyor musun? Seni Burcu seni! dedim. Amac&#305 m onu yava&#351 yava&#351 bu konulara &ccedil ekmekti. Ben, ama senin i&ccedil in &ouml nemli de&#287 il de mi? i&ccedil ine sokmad&#305 ktan sonra d&#305 &#351 tan s&uuml rtm&uuml &#351 , senin g&ouml t&uuml n&uuml d&uuml &#351 &uuml nerek bo&#351 alm&#305 &#351 hi&ccedil umurunda de&#287 il de mi? dedim. E&#351 imde, bu kadar b&uuml y&uuml t&uuml lecek ne var &#351 imdi. Olan bir &#351 eyde yok dedi. O an evden &ccedil &#305 kt&#305 m, ak&#351 amd&#305 d&ouml nd&uuml m. Elime bir f&#305 rsat ge&ccedil irmi&#351 tim ve sonuna kadar kullanacakt&#305 m. Yemekti, tv derken yatmaya gittik. Ben sanki isteksiz mi&#351 im gibi davran&#305 yordum, ama azg&#305 nl&#305 ktan sald&#305 rmak &uuml zereydim. E&#351 im yatakta bana d&ouml nerek, l&uuml tfen bu kadar uzatma art&#305 k dedi. Bende tamam, nas&#305 l istersen dedim. Yava&#351 yava&#351 soyunmaya ba&#351 lad&#305 m. E&#351 imde soyunmaya ba&#351 lad&#305 . E&#351 imi Dudaklar&#305 ndan &ouml pmeye ba&#351 lad&#305 m, ellerimde memelerini ok&#351 uyordu. Bende oda &ccedil ok istekliydik. E&#351 imi alt&#305 ma al&#305 p, yarra&#287 &#305 m&#305 am&#305 na sokmadan s&uuml rtmeye ba&#351 lad&#305 m. Amac&#305 m onu azd&#305 r&#305 p k&#305 vama getirmekti. 2-3 dk sonra e&#351 im alt&#305 mda k&#305 vranmaya ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 . E&#351 im,hadi sok daha ne bekliyosun, yarra&#287 &#305 n&#305 i&ccedil inde hissetmek istiyorum dedi. Bende, tam zaman&#305 d&#305 r deyip o &ccedil ocuk sokamad&#305 ama ben sokuyom de&#287 il mi? a&#351 k&#305 m dedim. E&#351 imde o istesede sokamazd&#305 zaten, bir tek sen sokabilirsin bu am&#305 ma dedi. Ben azmaya ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 m ama hi&ccedil durmak istemiyordum. &Ccedil &uuml nk&uuml e&#351 imi bu durumda bir daha hi&ccedil yakalayamayabilirdim. Ben, &ccedil ocuk ne kadar istemi&#351 tir seni sikmeyi de&#287 il mi? dedim. E&#351 im ald&#305 &#287 &#305 zevkin etkisiyle, evet &ccedil oook istemi&#351 tir, yarra&#287 &#305 n&#305 g&ouml t&uuml me bast&#305 rmas&#305 ndan anlad&#305 m. Bende e&#351 ime, sen o an istemedin mi? seni sikmesini dedim. E&#351 imde etkilenmedim desem yalan olur dedi. Ben de i&ccedil imden i&#351 tamamd&#305 r deyip, o zaman &#351 imdi seni o sikiyormu&#351 gibi hayal ederek devam edelim dedim. E&#351 im zevke gelmi&#351 ti. Neden dir bende bilmiyorum ama bana kar&#351 &#305 koyam&#305 yordu. Tamam a&#351 k&#305 m, sen ne istersen onu yapal&#305 m dedi. Ben de, d&uuml &#351 &uuml nsene a&#351 k&#305 m, &#351 imdi o gen&ccedil yarra&#287 &#305 n&#305 am&#305 na sokmu&#351 seni sikiyor, ne g&uuml zel oludu de&#287 il mi? dedim. E&#351 imde, evet can&#305 m &ccedil ok g&uuml zel olurdu dedi. Ben hayat&#305 mda almad&#305 &#287 &#305 m zevki alm&#305 &#351 t&#305 m. &#304 lk kez e&#351 imden bu kelimeleri duyuyordum. E&#351 imde genelde sexe d&uuml &#351 k&uuml n biri de&#287 ildir ama o gece 3 kez beraber olmu&#351 tuk. Daha sonralar&#305 , daha rahat konu&#351 maya ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 k bu konular&#305 .MSN : E&#351 i tesett&uuml rl&uuml olmayan hi&ccedil kimse eklemesin!!!E&#351 imin resimlerini de payla&#351 abilirim. (a&ccedil &#305 k de&#287 il)
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 237 800 00 66