ç arş aflı eş im 2

Selam arkada&#351 lar!!!Ben Sabri. Daha &ouml nce &Ccedil ar&#351 afl&#305 E&#351 imi Siktirdim hikayesini yazm&#305 &#351 t&#305 m. Ben bile her okudu&#287 umda inan&#305 n yarra&#287 &#305 m dimdik oluyor. E&#351 im Burcu, benim onu uyutup siktirdi&#287 imden habersiz eski halinde. Bense onun sikili&#351 ini hayal ederek, yeni planlar pe&#351 indeydim. Birg&uuml n otob&uuml se bindi&#287 imizde, kalabal&#305 ktan dolay&#305 baya&#287 &#305 s&#305 k&#305 &#351 m&#305 &#351 t&#305 k. Bir ara otob&uuml s ani fren yap&#305 nca, e&#351 imin arkas&#305 ndaki 20 ya&#351 lar&#305 ndaki gen&ccedil , ister istemez e&#351 ime yap&#305 &#351 t&#305 . E&#351 im &ccedil oook utand&#305 . &Ccedil ocukta e&#351 im &ccedil ar&#351 afl&#305 oldu&#287 u i&ccedil in, y&uuml z&uuml k&#305 zard&#305 . E&#351 ime, kusura bakma abla dedi utanarak. E&#351 imde y&uuml z&uuml me &#351 a&#351 k&#305 n &#351 a&#351 k&#305 n bak&#305 yordu tepkim ne olacak diye. Ben sanki &ccedil ook k&#305 zm&#305 &#351 &#305 m havas&#305 nda, y&uuml z&uuml m&uuml buru&#351 turup yana &ccedil evirdim. Amac&#305 m bu olay&#305 koz olarak kullanmakt&#305 .Eve vard&#305 &#287 &#305 m&#305 zda, istedi&#287 beşevler escort
in oldu sonunda de&#287 il mi? dedim. Oda ne iste&#287 i dedi. Bende, birisinin sana s&uuml rt&uuml nmesi i&ccedil in o kadar u&#287 ra&#351 t&#305 n otob&uuml ste, sonunda ba&#351 ard&#305 n dedim. E&#351 im hayretler i&ccedil inde, sen ne diyon, benim su&ccedil um yok ki dedi. Bende, &#351 imdi de su&ccedil um yok de, g&ouml t&uuml n&uuml &ccedil ocu&#287 un &ouml n&uuml ne daya, sonra da su&ccedil um yok de! E&#351 imde k&#305 zarak, Ya Allah a&#351 k&#305 na sen ne diyon! Ben bir &#351 ey yapmad&#305 m dedi. Bende sen bir&#351 ey yapmad&#305 n, o &ccedil ocuk yapt&#305 dedim. E&#351 imde, alt&#305 -&uuml st&uuml bir anl&#305 k hareketti, ne oldu ki dedi. Bende, &#351 imdi o gen&ccedil , kimi hayal ederek 31 &ccedil ekip bo&#351 alacak biliyor musun? Seni Burcu seni! dedim. Amac&#305 m onu yava&#351 yava&#351 bu konulara &ccedil ekmekti. Ben, ama senin i&ccedil in &ouml nemli de&#287 il de mi? i&ccedil ine sokmad&#305 ktan sonra d&#305 &#351 tan s&uuml rtm&uuml &#351 , senin g&ouml t&uuml n&uuml d&uuml &#351 &uuml nerek bo&#351 alm&#305 büyükesat escort
&#351 hi&ccedil umurunda de&#287 il de mi? dedim. E&#351 imde, bu kadar b&uuml y&uuml t&uuml lecek ne var &#351 imdi. Olan bir &#351 eyde yok dedi. O an evden &ccedil &#305 kt&#305 m, ak&#351 amd&#305 d&ouml nd&uuml m. Elime bir f&#305 rsat ge&ccedil irmi&#351 tim ve sonuna kadar kullanacakt&#305 m. Yemekti, tv derken yatmaya gittik. Ben sanki isteksiz mi&#351 im gibi davran&#305 yordum, ama azg&#305 nl&#305 ktan sald&#305 rmak &uuml zereydim. E&#351 im yatakta bana d&ouml nerek, l&uuml tfen bu kadar uzatma art&#305 k dedi. Bende tamam, nas&#305 l istersen dedim. Yava&#351 yava&#351 soyunmaya ba&#351 lad&#305 m. E&#351 imde soyunmaya ba&#351 lad&#305 . E&#351 imi Dudaklar&#305 ndan &ouml pmeye ba&#351 lad&#305 m, ellerimde memelerini ok&#351 uyordu. Bende oda &ccedil ok istekliydik. E&#351 imi alt&#305 ma al&#305 p, yarra&#287 &#305 m&#305 am&#305 na sokmadan s&uuml rtmeye ba&#351 lad&#305 m. Amac&#305 m onu azd&#305 r&#305 p k&#305 vama getirmekti. 2-3 dk sonra e&#351 im alt&#305 mda k&#305 vranmaya ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 . E&#351 im,hadi sok daha ne bekliyosun, yarra&#287 &#305 n&#305 i&ccedil inde hissetmek istiyorum dedi. çankaya escort
Bende, tam zaman&#305 d&#305 r deyip o &ccedil ocuk sokamad&#305 ama ben sokuyom de&#287 il mi? a&#351 k&#305 m dedim. E&#351 imde o istesede sokamazd&#305 zaten, bir tek sen sokabilirsin bu am&#305 ma dedi. Ben azmaya ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 m ama hi&ccedil durmak istemiyordum. &Ccedil &uuml nk&uuml e&#351 imi bu durumda bir daha hi&ccedil yakalayamayabilirdim. Ben, &ccedil ocuk ne kadar istemi&#351 tir seni sikmeyi de&#287 il mi? dedim. E&#351 im ald&#305 &#287 &#305 zevkin etkisiyle, evet &ccedil oook istemi&#351 tir, yarra&#287 &#305 n&#305 g&ouml t&uuml me bast&#305 rmas&#305 ndan anlad&#305 m. Bende e&#351 ime, sen o an istemedin mi? seni sikmesini dedim. E&#351 imde etkilenmedim desem yalan olur dedi. Ben de i&ccedil imden i&#351 tamamd&#305 r deyip, o zaman &#351 imdi seni o sikiyormu&#351 gibi hayal ederek devam edelim dedim. E&#351 im zevke gelmi&#351 ti. Neden dir bende bilmiyorum ama bana kar&#351 &#305 koyam&#305 yordu. Tamam a&#351 k&#305 m, sen ne istersen onu yapal&#305 m dedi. Ben de, d&uuml &#351 &uuml nsene a&#351 k&#305 m, &#351 imdi o gen&ccedil yarra&#287 &#305 n&#305 am&#305 na sokmu&#351 seni sikiyor, ne g&uuml zel oludu de&#287 il mi? dedim. E&#351 imde, evet can&#305 m &ccedil ok g&uuml zel olurdu dedi. Ben hayat&#305 mda almad&#305 &#287 &#305 m zevki alm&#305 &#351 t&#305 m. &#304 lk kez e&#351 imden bu kelimeleri duyuyordum. E&#351 imde genelde sexe d&uuml &#351 k&uuml n biri de&#287 ildir ama o gece 3 kez beraber olmu&#351 tuk. Daha sonralar&#305 , daha rahat konu&#351 maya ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 k bu konular&#305 .MSN : E&#351 i tesett&uuml rl&uuml olmayan hi&ccedil kimse eklemesin!!!E&#351 imin resimlerini de payla&#351 abilirim. (a&ccedil &#305 k de&#287 il)
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 237 800 00 66

Telefonda boşalmak ister misin? Hemen ara aşkım : 00353 515 737 08