Acımadan Hepsini Siktim 1. bölüm

Acımasızlık ve sertlik belki de insan oğlunun doğasına sinmiş gizli bir güçtür Ah o erkekliğin tiranların asası gibi oluşu ve güç Dinle her…

Posted On