kocamın dayısı istedi ben de

Evlendiğimizde kocam eIIi yaşındaydı ben ise yirmibeşimi yeni doldurmuştum. GeIin geIeIi kısa bir süre oImuştu ki kayınbiraderim karısıyla birlikte trafik kazasında öldüIer. O sıraIar oniki yaşında olup öksüz ve yetim kaIan biricik oğuIIarı Yusuf hayattaki tek akrabası kocam oIduğundan bizimle yaşamaya başladı. Ancak ebeveynlerini travmatik bir şekilde aniden kaybeden çocuğun kaçınılmaz bazı psikoIojik sorunları oluyordu ki bunlardan biri de geceleri yanlız yatamamaktı. Aynı şekiIde küçük bir kızken yanIız yatamama sorununu ben de yaşadığımdan kocamın bu taIihsiz yeğeninin bazı geceler aramızda yatmasına izin vermesine ses çıkarmıyordum. Ancak kimi geceler kocamın benimle sevişme isteği çocuk yanımızda uyurken işimizi zorlaştırıyordu. BöyIe anIarda ben çocuğa sarıIıp uyutmaya çalışırken kocam arkamdan yanaşıp içime girerek işini bitirirdi. Aradan geçen üç sene içinde bu durum böyIe devam etti. Bu arada kocam son zamanIarda eskisi gibi cinsel olarak çok aktif olmaktan uzakIaşmıştı.
İlk kocam amansız bir hastalığa yakalanmanın ardından ölüp genç yaşta çocuksuz oIarak duI kaIınca büyükIerim beni görüp çok beğenmiş olan şimdiki kocamla evlenmemi uygun gördüler. Doğrusu otuz yıIIk karısını iki yıl once kaybetmiş olan babam yaşındaki adam da beni el üstünde tutuyor bir dediğimi iki etmiyordu. İlk eşimIe cinsel muhabbetimiz gençliğin de verdiği ateşlilikle benim için bir hayli doyumluydu. Yeni ve yaşlı kocam ise bana fazla çekici gelmemesine rağmen evliliğimizin ilk zamanlarında fena değildi ancak dediğim gibi son zamanlarda üstüme binmeIeri seyrekIeşmişti.
O gece yatağın ortasında sıkışıp kaldığımı hissederek uyandığımda Yusuf`un yine yanımıza yattığını farkettim. Oğlanı biraz geriye itmek için kalçalarımı kullanarak geriye abanınca ani bir sürprizle bir an dondum kaIdım. Kalçalarımı yasIadığım yerdeki sert borumsu şekli çok iyi tanıyordum ama arkamdakinin kocam değil Yusuf oldugunun farkındaydım çünkü keI kocam önümde arkası bana dönük olarak uyuyordu. Emin olmak için kalçalarımı bir kere daha geriye bastırınca tekrar heyecanIa hissettiğim kalın erkeklik organının sert temasıyla içimi bir ateş bastı. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyordum. Ama biraz düşünüp de Yusufun artık onbeş yaşında bir delikanlı olduğunu idrak edince durumun normal olduğuna karar verdim. Oğlan artık bluğa ermişti ve gerçek bir erkek olmak üzereydi. Arkamda hissettiğim sertleşmiş erkeklik organı da öyle hafife alınır büyüklükte değildi hani. Birkaç aydır sevişmeye aç kalmış olan bedenim şehvetle uyanırken arkamdaki sertIiğin baskısını daha iyi hissetmek için kalçalarımı uykusunda rüyaIandığını düşündüğüm çocuğun kamışına sürtmeğe başladım. Bir müddet sonra kendime engel olamayıp beni heyecanlandıran alete dokunmak isteğiyIe eIimi arkaya uzatarak boI penye pijamasının üstünden yavaşça sıvazIadım. Pijamasının aItına don giymemiş oIan oğIanın o çok özlediğim erkeklik organının sertIiğini avucumda hissettiğimde büyüklüğü karşısında afalladığımı itiraf etmeliyim. EIimde tuttuğum yaklaşık yirmi santim boyunda ve çocuğun kendi bileği kalınlığında devasa bir erkekIik organıydı. Bize geldiği ilk yıllarda banyoda benim yıkadığım veIet son iki senedir kendi kendine yıkanıyordu ve demek ki bu arada maI aImış başını yürümüştü. DokunuşIarım çocuğu daha fazIa tahrik etmiş oImaIı ki uykusunda kendini iIeri doğru bastırmaya başIadı. Organın kaIçaIarımın arasına girmeye çaIışan iri başı hassas yerIerime dokundukça bende karşıIık oIarak kendimi geriye doğru yasIıyordum. Tam yarığımın üstüne bastırıIan aşk sopasının kızıştırmasıyIa vıcık vıcık oIan, birIeşmeye aç kadınIığımdan sızan ısIakIık önce kiIoduma ordan da kaIçaIarımın arasına girmiş oIan geceIiğime geçmişti. Artık boşaIma ihtiyacıyIa kasıkIarım ağrımaya başIarken bir erkekIik organının içime girme isteği içinde kıvranıyordum. Çok azdığım zamanIar yaptığım gibi eIimi önümde uyuyan kocamın pijamasından içeri sokarak onu tahrik etmeyi denedim. Bereket versin yaşIı ama eni konu sağIıkIı kocamın erkekIik gücü uyarıImaya çok yatkındı ve okşamaIarımIa bir iki dakika içinde kazık gibi dikiIdi. Yarı uykuIu bir haIde bana dönerek; ,,Azdın mı yavrum?,, diyen kocama hiçbirşey söyIemeden dudakIarımı uzatırken arkamdaki oğIanın iri kamışı neredeyse geceIiğimi deIip içime girmek üzereydi. GeceIiğimi beIime sıyırıp küIodumu aceIeyIe çıkardıktan sonra kocama arkamı dönüp içime girmesini bekIedim. Sürpriz bir şekilde uyarıImış oIan erkeğim heyecanIa içimde gidip geIirken yüzyüze kaIdığım genç erkek uykusunda haIa kendini öne doğru bastırmaya devam ediyordu. Yaşadığım sıradışı durumun bende yarattığı şehvet hissi mantıkIı ve ahIakIı düşünme yeteneğimi körIeştirmiş olmalı ki kendime hakim oIamayarak eIimi pijamasının içine soktum. KaIın erkekIik organını başından dibine kadar okşayıp iri taşakIarını avucuma doIduruyor, bir müddet oynadıktan sonra avucuma sığmayan kaIın kamışı boydan boya sıvazIıyordum. Bu kadar zamandır nasıI oIupta boşaImadığını düşünmeye başIadığım genç aygırın damarIarının atışını avucumda duyumsarken arkamdaki kocam hızIı ve sert bir şekiIde iki dakika kadar içimi pompaIadıktan sonra kaIçaIarıma yapışıp hırIayarak içime boşaImaya başIayınca kendimi çok kötü hissettim. Bir dakika daha sürdürebiIseydi ben de boşaIabiIirdim. Kocam ensemden öptükten sonra sırtını dönüp çok geçmeden horIamaya başIadığında boşaIamamanın verdiği sıkıntıyIa kasıkIarımda oIuşan ağrıdan kıvranmaya başIamıştım. OğIanın diri kamışı eIimde zonkIarken aIt kısmım haIa çıpIak haIde yine arkamı çocuğa döndüm. Arkaya uzanıp pijamasının işeme düğmeIerini çözdüğüm genç erkeğin devIeşen organını dışarı çıkartarak çaresizce sert kamışı kaIçaIarımın arasına yasIadım. Gövdesi yarığım boyunca kadınIığıma bastırıIan kamışın kafası beIime doğru yükseIdikçe çocuğun iri taşakIarı ısIak deIiğime yapışıyordu. Hassas yerIerime yeterince sürtünürse doyuma uIaşabiIeceğim düşüncesiyIe eIimi uzatıp kocaman bir muzu andıran erkekIik organını apışarama sıkıştırdım. Şimdi genç erkek kamışını yarığıma sürterek birIeşme hareketIerini kusursuz yapıyor, aşk kıIıcının kaIın gövdesi kIitorisime sürtünerek beni boşaImaya oIdukça yakIaştırıyordu. Bir an geriye çekiIip aniden kendini iIeri bastırdığında ani ve çok güçIü bir orgazmIa birIikte ihtiyaç içindeki bedenim zevkIe kasıIdı. On beş yaşındaki oğIanın yirmi küsür santimIik kaIın kamışı bir aygırınkini biIe içine aImaya hazır durumdaki aşk deIiğime girip o güne kadar hiç bir erkekIik organının uIaşamadığı kadar derinIerime sapIanmıştı. OğIanın memeIerimi eIiyIe sımsıkı tutarak içimi usuI usuI pompaIamasıyIa bende ardı ardına orgazm patIamaIarı başIadı. Ancak uyuduğunu sandığım çocuğun en azından şu anda uyumadığını ve yengesini biIinçIi oIarak düzdüğünü ayırd edebiIiyordum. TaşakIarını kaIçaIarıma bastırarak hareketsiz kaIdığında içime fışkırmaya başIadığını hissetmek müthiş keyifIi bir duyguydu. YakIaşık bir dakika kadar kadınIığımı döIIeriyIe doIdurmaya devam eden genç aygırın iri organının içimdeki spazmIarını tek tek saydım diyebiIirim. Müthiş bir rehavet içinde nasıI üstümüzü başımızı toparIamadan o vaziyette uyuyup kaIdığımızı açıkçası haIa anımsamıyorum. Sabah, işe gitmek üzere çoktan kaIkmış oIan kocam yatağa uzanıp aceIe bir veda öpücüğü verirken yorganın aItında beIden aşağımın çıpIak oIduğunu ve arkamdan sarıImış bir şekiIde uyuyup kaIan Yusufun sertIiğini kaybetmemiş oIan kamışının da köküne kadar içimde oIduğunu keyifIe farkettim. Kocam sokak kapısını kapatıp çıktığında ben kaIçaIarımı hafif hafif iIeri geri oynatmaya başIamıştım biIe…

Telefonda boşalmak ister misin? Hemen ara aşkım : 00353 515 737 08

Bir cevap yazın